divort desfacere casatorie

Divorțul

Procedura desfacerii căsătoriei este de cele mai multe ori o procedură istovitoare așa cum solicită din partea părților implicare morală și psihologică.

Încetarea căsătoriei prin desfacerea acesteia reprezintă întreruperea relațiilor juridice care s-au format între doi indivizi la momentul semnării actului de căsătorie.

Desfacerea căsătoriei poate avea loc la organul de stare civilă, în fața notarului sau prin intermediul instanței de judecată.

Prin intermediul notarului sau a organului de stare civilă părțile pot să obțină un certificat de divorț doar în cazul în care ambii sunt de acord cu desfacerea căsătoriei și ambii personal pot să se prezinte pentru a semna actului de desfacere a căsătoriei. În celelalte cazuri, desfacerea căsătoriei are loc prin intermediul instituției judecătorești.

Desfacerea căsătoriei prin intermediul instanței judecătorești de regulă durează de la 4 luni pînă la 2 ani, în dependență de complexitatea cazului (domiciliul copiilor minori, partajarea averii, stabilirea pensiei alimentare, ș.a).

Miza în procesele de divorț se pune pe:
1. Obținerea a cît mai mult din averea agonisită pe perioada căsătoriei, și în unele cazuri și înaintea căsătoriei.
2. Obținerea domiciliului copiilor minori împreună cu un parinte.
3. Obținerea unei pensii alimentare echitabile.

Actele necesare pentru divorț de regulă sunt: buletinul de identitate, certificatul de căsătorie, certificatul de naștere a copiilor minori, actele ce confirmă venitul soțului de la care se solicită încasarea pensiei alimentare, actele ce confirmă prezența bunurilor care se solicită a fi partajate, bonul taxei de stat, și alte acte după caz.

În unele cazuri de violență în familie soțul/soția optează pentru desfacerea căsătoriei cît mai rapid posibil pentru a evita maxim posibil contactul cu celălalt soț. Codul familiei prevede expres că în cazurile de violență în familie termen de împăcare soților nu se acordă.

Astfel, soluția cea mai confortabilă și puțin costisitoare este acordul și prezența ambilor soț în fața organului de stare civilă sau notar pentru semnarea actelor necesare divorțului, în celelalte cazuri optați pentru o consultație avocațială.

Leave a Comment

Your email address will not be published.